baner gore Lenata_levo pozit
СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
doluban
Copyright © 2014 www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.
validator validator
Поставено од
проф. Анета Стојческа
dok doc

Структура избор од две или повеќе можности

Поставено на 30.10.2012

dok doc

Редоследна контролна структура

Поставено на 30.10.2012

dok doc

Претставување на алгоритмите

Поставено на 19.10.2012

 

dok doc

Структури за повторување

Поставено на 06.11.2012

dok doc

Задачи за вежби

Поставено на 12.11.2012

ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

dok doc

Решенија на задачите

Поставено на 18.11.2012

dok doc

Подготовка за тест

Поставено на 23.12.2012

dok pdf

Програма за изработка на анимации Vectorian Giotto

Поставено на 10.03.2013