МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo

Неколку часови за дополнување или дообјаснување во наставата по предметите:

 


ЧАС ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Материјали поставени од проф. Весна Михаиловска


ЧАС ПО ХЕМИЈА ХЕМИЈА

Материјали поставени од проф. Христина Манческа


likovna umetnost ЛИКОВНА УМЕТНОСТ

Материјали поставени од проф. Гордица Димитриевска Груеска


casovi po математика и по математичка анализа МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА

Материјали поставени од проф. Афродита Стефаноска


casovi po angliski jazik АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Материјали поставени од проф. Панде Грабулоска Танеска


casovi po francuski jazik ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК

Материјали поставени од проф. Мирјана Бошковска


casovi po francuski jazik i angliski jazik ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК И АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Материјали поставени од проф. Габриела Пацаноска


casovi po fizika ФИЗИКА

Материјали поставени од проф. Марина Попоска и проф. Соња Димовска


casovi po hemija  ХЕМИЈА

Презентации поставени од проф. Блаже Димески


cas po informatika  ИНФОРМАТИКА

Материјали поставени од проф. Анета Стојческа


Часови по математика  МАТЕМАТИКА

Материјали поставени од проф. Маријана Спиркоска


casovi po matematika  МАТЕМАТИКА

Материјали поставени од проф. Калина Секулоска и проф. Барбара Велјаноска


casovi po programski jazici ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ

Материјали поставени од проф. Анета Стојческа


casovi po programski jazici  ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ

Материјали поставени од проф. Анкица Стеваноска Јанческа


casovi po informaticka tenologija  ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

Материјали поставени од проф. Анета Стојческа и проф. Анкица Стеваноска Јанческа


casovi po makedonski jazik i literatura  МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Материјали поставени од проф. Емона Јованоска


casovi po muzika umetnost МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

Материјали поставени од проф. д-р. Татјана Ивановска


casovi po германски ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

Материјали поставени од проф. Бети Наумческа


casovi po istorija  ИСТОРИЈА

Материјали поставени од проф. Николче Богданоски


Објавено на:

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија