МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo

Математика

 Часови по matematika

Документи за преземање:

 УЧЕБНА 2019/2020 год.

 

youtube икончеОпшт вид на равенка на кружница (Математика III година) поставено од проф. Барбара Велјаноска на 27.03.2020

youtube икончеКружница (Математика III година) поставено од проф. Барбара Велјаноска на 27.03.2020

 

УЧЕБНА 2017/2018 год.

pdf икончеЗа прва година: Решени примери од Тема 1.Математичка логика и множества поставено од проф. Калина Секулоска

 

Документи поставени во минатите учебни години:

 

pdf икончеЗадачи за прва година од Тема 1: Математичка логика и множества поставено од проф. Калина Секулоска

 

word икончеНаставно ливче поставено од проф. Калина Секулоска

 

word икончеДополнителни задачи со плоштина и волумен на геометриски тела поставено од проф. Калина Секулоска

 

word иконче Цилиндар, конус, топка поставено од проф. Калина Секулоска

 

word икончеПирамида поставено од проф. Калина Секулоска

 

word икончеПризма поставено од проф. Калина Секулоска


 


Објавено на: 16 Сеп 2016

 

Други часови

 


Социологија
Социологија
Проф.Жељко Чупарко


Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија