МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo

Историја

 часови по историја

 

pdf иконче Материјал за прва година

 

   Поради новонастаната ситуација со пандемијата, се известуваат учениците од III- 7 година дека треба да го учат материјалот за Втората светска војна од учебниците.

 

pdf иконче Балканските држави во Втората светска војна (*без Грција)

 

   Задолжително за сите е да ги изгледаат сите 6 дела од документарниот филм Apocalypse: The Second World War

    Станува збор за филм во француска продукција, преведен на неколку странски јазици. Филмот е црно-бел, но е дигитално обоен (колоризиран). Не се обоени само сцените во кои е опфатен Холокаустот.

https://www.youtube.com/channel/UCkbDASCbAi8qxNuTFftAM7w/videos

Задолжително изгледај го филмот

 

Материјали поставени во периодот 2010 - 2019 год.

 - Слики за материјалот за Втората светска војна

 

- Македонија во Источната криза. Пропагандите во Македонија

- МРО. ВМК

- Грција во XIX век до Првата светска војна (pptx Презентација Read Only)

- Развој на науката и промените во културата (PPS Презентација)

 

- ГРЦИЈА меѓу двете светски војни

- БУГАРИЈА меѓу двете светски војни

- АЛБАНИЈА од создавањето до Втората светска војна

 

- КРСТОНОСНИТЕ ВОЈНИ И МАКЕДОНИЈА ВО XIII ВЕК

- ВОСТАНИЕТО НА СКЕНДЕР БЕГ

 

- ГОЛЕМАТА ПРЕСЕЛБА НА НАРОДИТЕ И СЛУЧУВАЊАТА НА БАЛКАНОТ (PDF Документ)

- КИРИЛ И МЕТОДИЈ

- Св.КЛИМЕНТ и Св.НАУМ ОХРИДСКИ

- САМУИЛОВАТА ДРЖАВА (PDF Документ)


Објавено на: 29 Мар 2020

 

Други часови

 


Социологија
Социологија
Проф.Жељко Чупарко


Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија