МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo

Информатичка технологија

 часови по информатичка технологија

 

Документи за преземање:

пдф икончеЕднодимензионални низи поставено на 18.12.2016

 

пдф икончеВежби - задачи со примена на функции поставено на 15.12.2016

 

пдф икончеПредавање на вредности во функција преку параметри поставено на 11.12.2016

 

пдф икончеИзработка на функции и нивно користење во програми поставено на 11.12.2016

 

пдф икончеИмплементација и примена на функции поставено на 11.12.2016

 

пдф икончеФункции во С++ декларирање на функции поставено на 11.12.2016

 

пдф икончеПример на готови функции од библиотека cmath во С++ поставено на 11.12.2016

 

пдф икончеВежби / решенија за контролни структури поставено на 19.11.2016

 

пдф икончеВременска и просторна сложеност на алгоритмите поставено на 14.11.2016

 

пдф икончеПовторување за контролни структури (структури за повторување) поставено на 14.11.2016

 

пдф икончеВежби за контролни структури поставено на 14.11.2016

 

пдф икончеПовторување за контролни структури (структура за избор од две или повеќе можности) поставено на 31.10.2016

 

пдф икончеПовторување за контролни структури (редоследна структура) поставено на 31.10.2016

 

пдф икончеАлгоритми и нивно претставување поставено на 31.10.2016

 

пдф икончеБази на податоци поставено на 03.10.2016Документите се уредени и поставени од проф.Анета Стојческа


 


Објавено на: 27 Ное 2014

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2019
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија