МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo

Информатика

 часови по информатика

 

Документи за преземање:

УЧЕБНА 2019-2020 год.

 

пдф икончеМрежна дистрибуција
поставено на 25.05.2020

 

пдф икончеИсторијат и развој на интернетот
поставено на 25.05.2020

 

пдф икончеПоим и карактеристики на компјутерските мрежи
поставено на 19.05.2020

 

пдф икончеСООПШТЕНИЕ ЗА ДАТУМ ЗА ТЕСТ И ЗАДОЛЖЕНИ УЧЕНИЦИ
поставено на 10.05.2020

 

пдф икончеЗаштита на работната книга во Excel (час 1)
поставено на 10.05.2020

 

пдф икончеПовторување за Excel (час 2)
поставено на 10.05.2020

 

doc икончеСООПШТЕНИЕ ЗА ТЕСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ИНФОРМАТИКА ПРВА ГОДИНА И ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ ТРЕТА ГОДИНА (поставено на 06.05.2020)

 

пдф икончеИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ИНФОРМАТИКА ПРВА ГОДИНА И ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ ТРЕТА И ЧЕТВРТА ГОДИНА

 

пдф икончеФилтрирање на податоци во Excel (час 1)
поставено на 03.05.2020

 

пдф икончеКреирање на извештаj, пивот табели во Excel (час 2)
поставено на 03.05.2020

 

пдф икончеАпсолутно и релативно адресирање(час 1)
поставено на 25.04.2020

 

пдф икончеКреирање на база на податоци во Excel (час 2)
поставено на 25.04.2020

 

пдф икончеПримери за посложени алгоритми и програми (час 1)
поставено на 12.04.2020

 

пдф икончеПримери за посложени алгоритми и програми (час 2)
поставено на 12.04.2020

 

пдф икончеПримери за посложени алгоритми и програми – час 1
поставено на 06.04.2020

 

пдф икончеПримери за посложени алгоритми и програми – час 2
поставено на 06.04.2020

 

пдф икончеДополнителни структури за повторување
поставено на 30.03.2020

 

пдф икончеИсказите break, continue, goto
поставено на 30.03.2020

 

пдф икончеСтруктура за повторување do - while
поставено на 26.03.2020

 

пдф икончеЗадачи за вежба со наредби за повторување
поставено на 26.03.2020

 

пдф икончеСтруктура за повторување for
поставено на 20.03.2020

 

пдф икончеВежби
поставено на 20.03.2020

УЧЕБНА 2016-2017 год.

пдф икончеЗадачи за вежба со наредби за повторување
поставено на 21.04.2017

 

пдф икончеЗадачи за вежбање, редоследна структура и избор од две можности
поставено на 15.02.2017

 

УЧЕБНА 2015-2016 год.

пдф икончеИнтернет
поставено на 30.05.2016

 

пдф икончеКреирање на база на податоци во Excel
поставено на 04.05.2016

 

пдф икончеФилтрирање на податоците во Excel
поставено на 04.05.2016

 

пдф икончеНапредни функции во Excel
поставено на 04.05.2016

 

пдф икончеАпсолутно и релативно адресирање во Excel
поставено на 04.05.2016

 

пдф икончеКреирање на табела, формули, функции, графикони (повторување)- Excel
поставено на 04.05.2016

 

пдф икончеЗадачи за вежба: Редоследна структура и структура на избор
поставено на 02.03.2016

 

пдф икончеПрограмирање во C++
поставено на 02.02.2016

 

пдф икончеСтилови во WORD
поставено на 13.11.2015

 

пдф икончеШаблони во WORD
поставено на 13.11.2015

 

пдф икончеИндекси во WORD
поставено на 13.11.2015

 

пдф икончеФормулари како циркуларни писма во WORD и заштита на документот
поставено на 13.11.2015

 

пдф икончеФормулари во WORD
поставено на 13.11.2015

 

пдф икончеСлободен софтвер. Пробна верзија. Лиценциран софтвер
поставено на 09.10.2015

 

пдф икончеЗлонамерен софтвер и заштита од него
поставено на 09.10.2015

 

пдф икончеАрхивирање и компресирање на податоците
поставено на 05.10.2015

 

пдф икончеОперативен систем, Поим за датотека, Систем од датотеки
поставено на 05.10.2015

 

пдф икончеСистемски и апликативен софтвер
поставено на 29.09.2015

 

пдф икончеКомпјутерска архитектура. Фон Нојманов модел на компјутер
поставено на 22.09.2015

 

пдф икончеСовремени хардверски делови на персоналниот компјутер
поставено на 22.09.2015

 

пдф икончеСовремени и најнови технологии
поставено на 22.09.2015

 

пдф икончеПоделба на современите компјутери
поставено на 22.09.2015

 

пдф икончеФункционалност на хардверските елементи
поставено на 22.09.2015

 

 


УЧЕБНА 2014-2015 год.

пдф икончеРешенија на задачите наредби за повторување
поставено на 22.06.2015

 

пдф икончеEXCEL - креирање на табела, формули, функции, графикони (повторување)
поставено на 12.02.2015

 

пдф икончеEXCEL - напредни функции
поставено на 12.02.2015

 

пдф икончеEXCEL - апсолутно и релативно адресирање
поставено на 12.02.2015

 

пдф икончеEXCEL - филтрирање на податоците
поставено на 12.02.2015

 

пдф икончеEXCEL - креирање на база на податоци
поставено на 12.02.2015

 

пдф икончеФормулари како циркуларни писма во Word и заштита на документот
поставено на 17.11.2014

 

пдф икончеФормулари како циркуларни писма во Word и заштита на документот
поставено на 17.11.2014

 

пдф икончеФормулари во Word
поставено на 17.11.2014

 

пдф икончеШаблони во Word
поставено на 09.11.2014

 

пдф икончеИндекси во Word
поставено на 09.11.2014пдф икончеСтилови во Word
поставено на 29.10.2014Погледни повеќе документи за часовите по информатика поставени во претходните наставни години:

 

Документите се уредени и поставени од проф.Анета Стојческа


 


Објавено на: 12 Фев 2015

 

Други часови

 


Социологија
Социологија
Проф.Жељко Чупарко


Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија