МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo

Математика и математичка анализа

 matematika casovi po математика

 

Документи за преземање:

 

link икончеИнтегрирање на тригонометриски функции (Математичка анализа IV година) поставено на 24.04.2020

 

link икончеБројни карактеристики (Математика IV година) поставено на 24.04.2020

 

link икончеПримери од случајни променливи (Математика IV година) поставено на 23.04.2020

 

link икончеСлучајни променливи (Математика IV година) поставено на 21.04.2020

 

link икончеАбелови интеграли (Математичка анализа IV година) поставено на 21.04.2020

 

link икончеНезависни настани (Математика IV година) поставено на 13.04.2020

 

link икончеИнтегрирање на рационални дропки (Математичка анализа IV година) поставено на 13.04.2020

 

link икончеИнтегрирање на прости дропки (Математичка анализа IV година) поставено на 08.04.2020

 

link икончеСвојства на веројатност (Математика IV година) поставено на 08.04.2020

 

link икончеНеколку специфични задачи од интеграли (Математичка анализа IV година) поставено на 02.04.2020

 

link икончеПарцијална интеграција (Математичка анализа IV година) поставено на 02.04.2020

 

link икончеРелации во множеството од елементарни настани (Математика IV година) поставено на 02.04.2020

 

link икончеСлучајни настани и веројатност (Математика IV година) поставено на 29.03.2020

 

pdf икончеПредавања од Веројатност (Математика IV година) поставено на 26.03.2020

 

pdf икончеЗадачи од интеграли (Математичка анализа IV година) поставено на 26.03.2020

 

pdf икончеИнтегрирање со метод на замена (Математичка анализа IV година) поставено на 26.03.2020

 

pdf иконче Решени задачи од интеграли (Математичка анализа IV година) поставено на 23.03.2020

 

pdf икончеКомбинаторика (математика за IV година) поставено на 21.03.2020

 

pdf иконче Интеграли (Математичка анализа IV година) поставено на 21.03.2020

 

Материјалите се поставени од проф. Афродита Стефаноска


Објавено на: 23 Мар 2020

 

Други часови

 


Социологија
Социологија
Проф.Жељко Чупарко


Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2020
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија