МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo

Математика

 часови по математика

 

Документи за преземање:

Учебна 2023/2024 год.

пдф икончеВежби од корени
поставено на 11.04.2024

Учебна 2018/2019 год.

 

пдф икончеЗадачи од дефинициона област и нули на ф-ја
поставено на 22.10.2018

пдф икончеЗадачи од гранична вредност на ф-ја
поставено на 22.10.2018

пдф икончеВежби од некои карактеристични граници
поставено на 22.10.2018

пдф икончеВежби од сложена и инверзна ф-ја
поставено на 22.10.2018

пдф икончеЗадачи од аритметичка прогресија
поставено на 19.09.2018

 

 пдф икончеЗадачи од бескрајна геометриска прогресија и бројот е
поставено на 19.09.2018

 

пдф икончеЗадачи од гранична вредност на низа - 1 дел
поставено на 19.09.2018

 

 Задачи од гранична вредност на низа - 2 делпдф иконче
поставено на 19.09.2018

 

пдф икончеЗадачи од геометриска прогресија
поставено на 19.09.2018

 

 

Учебна 2016/2017 год.


пдф иконче
Задачи од операции со корени и рационализација на именител на дропка
поставено на 26.09.2016

 

Учебна 2015/2016 год.

пдф икончеЗадачите по математика од екстерното тестирање во 2014 година
поставено на 28.03.2016

 

пдф икончеЗадачите по елементарна алгебра од екстерното тестирање во 2014 година
поставено на 28.03.2016Документите се поставени од проф.Маријана Спиркоска


 


Објавено на: 28 Мар 2015

 

Други часови

 


Социологија
Социологија
Проф.Жељко Чупарко


Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија