МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo

Програмски јазици

 Материјали по Програмски јазици

 

Документи за преземање:

 

пдф икончеРешавање на проблеми со употреба на контејнер мапа – час 1 (за IV година) поставено на 03.05.2020

 

пдф икончеКомпоненти на интегрирана развојна околина – час 2 (за IV година) поставено на 03.05.2020

 

пдф икончеКреирање на визуелни програми кои извршуваат одредена активност – час 3 (за IV година) поставено на 03.05.2020

 

пдф икончеУпотреба на итератори – час 1 (за IV година) поставено на 25.04.2020

 

пдф икончеУпотреба на итератори - (вежби) - час 2 (за IV година) поставено на 25.04.2020

 

пдф икончеПримена на асоцијативен контејнер мапа (map) - час 3 (за IV година) поставено на 25.04.2020

 

пдф икончеРешавање на проблеми со користење на ред – час 1 (за IV година) поставено на 12.04.2020

 

пдф икончеНелинеарни податочни структури – дрво (tree) - час 2 (за IV година) поставено на 12.04.2020

 

пдф икончеСтандардна библиотека шаблони. Контејнери и нивна поделба - час 3 (за IV година) поставено на 12.04.2020

 

пдф икончеКуп ( stack ) и основни операции кај куп – час 1 (за IV година) поставено на 06.04.2020

 

пдф икончеРешавање на проблеми со користење на куп - час 2 (за IV година) поставено на 06.04.2020

 

пдф икончеРед (queue) и основни операции кај ред – час 3 (за IV година) поставено на 06.04.2020

 

пдф икончеДинамички структури на податоци (за IV година) поставено на 30.03.2020

 

пдф икончеСамореференцирачки тип структура (за IV година) поставено на 30.03.2020

 

пдф икончеЕднострано поврзани листи; Креирање и додавање на елементи (за IV година) поставено на 30.03.2020

 

пдф икончеБришење на елемент од еднострано поврзани листи (за IV година) поставено на 30.03.2020

 

пдф икончеСтруктури и покажувачи(за IV година) поставено на 26.03.2020

 

пдф икончеФункции членки на структурата(за IV година) поставено на 26.03.2020

 

пдф икончеРешавање на проблеми со податоци од тип структура (за IV година) поставено на 26.03.2020

 

пдф икончеКласа string (за IV година) поставено на 20.03.2020

 

пдф икончеСтруктури во C++ (за IV година) поставено на 20.03.2020

 

пдф икончеПокажувачи во C++ (за IV година) поставено на 27.01.2020

 

пдф икончеРекурзија и рекурзивни функции(за IV година) поставено на 04.10.2019

 

пдф икончеПотсетување за поимот обременување на функции(за IV година) поставено на 04.10.2019

 

пдф икончеПотсетување за еднодимензионални низи(за IV година) поставено на 04.10.2019

 

пдф икончеПодредување на елементите кај еднодимензионални низи(за IV година) поставено на 04.10.2019

 

пдф икончеЛинеарно пребарување кај еднодимензионални низи(за IV година) поставено на 04.10.2019

 

пдф икончеКреирање на програми со користење на функции(за IV година) поставено на 04.10.2019

 

пдф икончеБинарно пребарување кај еднодимензионални низи(за IV година) поставено на 04.10.2019

 

пдф икончеФункциски шаблони(за IV година) поставено на 04.10.2019

 

пдф икончеПотсетување за функции од математичката библиотека и кориснички функции(за IV година) поставено на 14.09.2019

пдф икончеПренесување на вредност на функција преку вредносен и референцен параметар(за IV година) поставено на 14.09.2019

 

пдф икончеДводимензионални низи поставено на 31.05.2016

 

пдф икончеТекстуални низи поставено на 12.05.2016

 

пдф икончеПодредување на низи поставено на 15.04.2016

 

пдф икончеПребарување на низи поставено на 15.04.2016

 

пдф икончеПредавање низи на функции поставено на 15.04.2016

 

пдф икончеПристап и операции со членови на еднодимензионална низа поставено на 30.03.2016

 

пдф икончеВежби за еднодимензионални низи поставено на 30.03.2016

 

пдф икончеВежби за функции-2 поставено на 04.03.2016

 

пдф икончеФункциски прототипови и принуда на аргументи поставено на 02.03.2016

 

пдф икончеВежби за функции-1 поставено на 02.03.2016

 

пдф икончеВежби за функции поставено на 02.03.2016

 

пдф икончеВежби за break и continue поставено на 17.02.2016

 

пдф икончеПримена на наредбите break и continue во структурите за повторување поставено на 17.02.2016

 

пдф икончеВежби за наредби за избор поставено на 09.02.2016

 

пдф икончеВежби за наредби за повторување поставено на 09.02.2016

 

пдф икончеНаредби за избор поставено на 09.02.2016

 

пдф икончеНаредби за повторување поставено на 09.02.2016

 

пдф икончеВежби за класи поставено на 18.12.2015

 

пдф икончеВовед во ООП – класи, објектии функции членки, дефинирање на класа со функција членка поставено на 14.12.2015

 

пдф икончеФункции во С++ поставено на 14.12.2015

 

пдф икончеВежби за претставување на податоците во компјутерот поставено на 13.11.2015

 

пдф икончеПретставување на податоците во компјутерот поставено на 13.11.2015

 

пдф икончеОпшти типови податоци поставено на 13.11.2015

 

пдф икончеВежби за операции во бинарен броен систем поставено на 16.10.2015

 

пдф икончеОперации во бинарен броен систем поставено на 16.10.2015

 

пдф икончеВежби за конверзија на бреви од еден во друг броен систем поставено на 06.10.2015

 

пдф икончеКонверзија на броеви меѓу бинарен, октален и хексадекаден броен систем поставено на 29.09.2015

 

пдф икончеБројни системи поставено на 23.09.2015

 

пдф икончеКонверзија на броеви од декаден во бинарен, октален и хексадекаден броен систем поставено на 23.09.2015

 

пдф икончеИсторијат на програмските јазици   поставено на 15.09.2015

 

пдф икончеПоделба на програмските јазици   поставено на 15.09.2015

 

пдф икончеПрограмирње и програмски јазици   поставено на 15.09.2015

Материјалите се уредени и поставени од Проф. Анета Стојческа


 


Објавено на: 14 Сеп 2019

 

Други часови

 


Социологија
Социологија
Проф.Жељко Чупарко


Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија