МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo

Програмски јазици

 Материјали по Програмски јазици

 

Документи за преземање:

пдф икончеДводимензионални низи поставено на 31.05.2016

 

пдф икончеТекстуални низи поставено на 12.05.2016

 

пдф икончеПодредување на низи поставено на 15.04.2016

 

пдф икончеПребарување на низи поставено на 15.04.2016

 

пдф икончеПредавање низи на функции поставено на 15.04.2016

 

пдф икончеПристап и операции со членови на еднодимензионална низа поставено на 30.03.2016

 

пдф икончеВежби за еднодимензионални низи поставено на 30.03.2016

 

пдф икончеВежби за функции-2 поставено на 04.03.2016

 

пдф икончеФункциски прототипови и принуда на аргументи поставено на 02.03.2016

 

пдф икончеВежби за функции-1 поставено на 02.03.2016

 

пдф икончеВежби за функции поставено на 02.03.2016

 

пдф икончеВежби за break и continue поставено на 17.02.2016

 

пдф икончеПримена на наредбите break и continue во структурите за повторување поставено на 17.02.2016

 

пдф икончеВежби за наредби за избор поставено на 09.02.2016

 

пдф икончеВежби за наредби за повторување поставено на 09.02.2016

 

пдф икончеНаредби за избор поставено на 09.02.2016

 

пдф икончеНаредби за повторување поставено на 09.02.2016

 

пдф икончеВежби за класи поставено на 18.12.2015

 

пдф икончеВовед во ООП – класи, објектии функции членки, дефинирање на класа со функција членка поставено на 14.12.2015

 

пдф икончеФункции во С++ поставено на 14.12.2015

 

пдф икончеВежби за претставување на податоците во компјутерот поставено на 13.11.2015

 

пдф икончеПретставување на податоците во компјутерот поставено на 13.11.2015

 

пдф икончеОпшти типови податоци поставено на 13.11.2015

 

пдф икончеВежби за операции во бинарен броен систем поставено на 16.10.2015

 

пдф икончеОперации во бинарен броен систем поставено на 16.10.2015

 

пдф икончеВежби за конверзија на бреви од еден во друг броен систем поставено на 06.10.2015

 

пдф икончеКонверзија на броеви меѓу бинарен, октален и хексадекаден броен систем поставено на 29.09.2015

 

пдф икончеБројни системи поставено на 23.09.2015

 

пдф икончеКонверзија на броеви од декаден во бинарен, октален и хексадекаден броен систем поставено на 23.09.2015

 

пдф икончеИсторијат на програмските јазици   поставено на 15.09.2015

 

пдф икончеПоделба на програмските јазици   поставено на 15.09.2015

 

пдф икончеПрограмирње и програмски јазици   поставено на 15.09.2015

Материјалите се уредени и поставени од Проф. Анета Стојческа


 


Објавено на: 17 Фев 2016

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2019
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија