МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo g+ logo youtube logo vikipedija logo

Музичка уметност

 Материјали по Музичка уметност

 

Документи за преземање:

 

pdf икончеСамооценување на учениците поставено на 07.11.2018

 

pdf икончеКомпарација на Франц Шуберт и Феликс Менделсон поставено на 11.09.2018

 

Жалбена песна

 

Македонска повест

 

Карамита

 

 Тешкото

 

pdf икончеПодготовка за тест 5 поставено на 02.04.2018

 

 pdf икончеФормулар за ученици - ментори поставено на 08.02.2018

 

pdf икончеПодготовка за тест бр.4 во учебната 2017/18год. поставено на 29.01.2018

 

pdf икончеПодготовка за тест за слушање музика (препознавање на композиции). поставено на 22.01.2018

 

pdf икончеOформување на оценки за првото полугодие во учебната 2017/18 год. поставено на 23.11.2017

 

pdf икончеПодготовка за тест бр.3 во учебната 2017/18 год. поставено на 23.11.2017

 

pdf икончеOформување на втората оценка во првото полугодие во учебната 2017/18 год. поставено на 02.11.2017

 

word икончеКомпозиции за препознавање за тестот бр. 1 поставено на 03.10.2017

 

pdf икончеПодготовка за тест бр.3 поставено на 31.10.2016

 

pdf икончеПодготовка за тест бр.2 поставено на 31.10.2016

 

pdf икончеРомантизмот во Русија поставено на 31.10.2016

 

pdf икончеСамоанализа на тест бр.1 поставено на 06.10.2016

 

pdf икончеМузичка уметност за II година (скрипта) поставено на 04.10.2016

 

word икончеПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТ НА СЛУШАЊЕ МУЗИКА (импресионизам XX век) поставено на 02.03.2016

 

пдф икончеПодготовка за тест за слушање на музика (препознавање на композиции) поставено на 03.12.2015

 

пдф икончеСписок на композиции за слушен тест по музичка уметност поставено на 03.12.2015

 

ппс икончеВеризам (презентација во PPS) поставено на 12.11.2015

 

пдф икончеПодготовка за тест бр.2 (втора година) поставено на 12.11.2015

 

пдф икончеВеризам поставено на 12.11.2015

 

пдф икончеТравијата поставено на 12.11.2015

 

пдф икончеРомантизам   поставено на 16.09.2015

 

пдф икончеКомпозиции за слушање, анализирање и меморирање   поставено на 16.09.2015

 

пдф икончеРомантизам - композитори поставено на 16.09.2015

 

пдф икончеРомантизам - вежба бр.1   поставено на 16.09.2015

Материјалите се уредени и поставени од проф. Д-р.Татјана Ивановска


 


Објавено на: 23 Апр 2018

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2018
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија