МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo

Музичка уметност

 Материјали по Музичка уметност

 

Документи за преземање:

 

pdf икончеПАРТИТУРИ ЗА ПЕСНАТА „НАЛЕЈ НАЛЕЈ“ поставено на 03.12.2023

 

pdf икончеПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТ 1 ЗА IV ГОДИНА поставено на 25.10.2023

 

youtube икончеРуска национална школа (подготовка за слушен тест 3)- I дел поставено на 28.11.2022

 

youtube икончеПетар Илич Чајковски (подготовка за слушен тест 3 - II дел) поставено на 28.11.2022

 

youtube икончеФредерик Шопен (подготовка за слушен тест 3 - III дел) поставено на 28.11.2022

 

youtube икончеЧешка национална школа (подготовка за слушен тест 3- IV дел) поставено на 28.11.2022

 

youtube икончеРомантизмот во Норвешка, Финска и Шпанија (подготовка за тест 3- V дел) поставено на 28.11.2022

 

youtube икончеПодготовка за слушен тест (Фрагменти од опери- I дел) поставено на 27.10.2022

 

youtube икончеПодготовка за слушен тест (фрагменти од опери- II дел) поставено на 27.10.2022

 

youtube икончеПодготовка за слушен тест (фрагменти од опери- III дел) поставено на 27.10.2022

 

youtube икончеПодготовка за слушен тест (фрагменти од опери- IV дел) поставено на 27.10.2022

 

pdf икончеПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТ ПО МУЗИЧКА УМЕТНОСТ БР.2 поставено на 17.10.2022

 

pdf икончеПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТ БР. 2 поставено на 17.10.2022

 

pdf икончеПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТ БР. 3 поставено на 17.10.2022

 

pdf икончеТест: Слушање музика, романтизам поставено на 04.10.2022

 

pdf икончеИнтервали вежби 1 ниво поставено на 22.09.2022

 

pdf икончеИнтервали вежби 2 ниво поставено на 22.09.2022

 

pdf икончеИнтервали вежби 3 ниво поставено на 22.09.2022

 

pdf икончеМузички романтизам поставено на 22.09.2022

 

youtube икончеМузички романтизам поставено на 22.09.2022

 

pdf икончеПовишени и снижени тонови поставено на 22.09.2022

 

pdf икончеC-dur поставено на 22.09.2022

 

pdf икончеЗвук-тон поставено на 16.09.2022

 

pdf икончеТонски ситем поставено на 16.09.2022

 

pdf икончеВежби- пишување и читање на ноти поставено на 22.05.2020

 

youtube икончеПишување на ноти во програмата „finale“ (прво ниво) поставено на 21.05.2020

 

pdf икончеC-moll поставено на 13.05.2020

 

pdf икончеЕs-dur поставено на 13.05.2020

 

pdf икончеFis-moll поставено на 09.05.2020

 

pdf икончеА-dur поставено на 07.05.2020

 

word икончеОпера, оперета, балет поставено на 05.05.2020

 

word икончеКласична соната и симфонија поставено на 04.05.2020

 

word икончеСоло-песна и клавирска минијатура поставено на 04.05.2020

 

word икончеБарокни музички форми поставено на 27.04.2020

 

word икончеДводелни и триделни песни поставено на 22.04.2020

 

youtube икончеМакедонскиот музички фолклор во современата музика поставено на 13.04.2020

 

word икончеПесната и коренот поставено на 10.04.2020

 

word икончеСербез Донка поставено на 06.04.2020

 

word икончеПечалбарски народни песни поставено на 01.04.2020

 

youtube икончеИзворна народна песна и новосоздадена песна со фолклорни елементи поставено на 31.03.2020

 

ppt икончеИзворна народна песна и новосоздадена песна поставено на 27.03.2020

 

youtube икончеМакедонската носија и обичаи поставено на 26.03.2020

 

word икончеОбработка на народната песна „Мори чупи Костурчанки“ поставено на 23.03.2020

 

pdf икончеКОМПОЗИЦИИ ЗА ТЕСТ бр.5 поставено на 28.02.2020

 

pdf икончеПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТ бр.4 I ниво поставено на 21.01.2020

 

pdf икончеПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТ бр.4 II и III ниво поставено на 21.01.2020

 

pdf икончеПодготовка за тест бр.3 поставено на 29.11.2019

 

pdf икончеСЕ ПОСВРШИ СЕРБЕЗ ДОНКА поставено на 14.11.2019

 

Сербез Донка СОПРАН

Сербез Донка АЛТ

Сербез Донка ТЕНОР

Сербез Донка БАРИТОН

Сербез Донка САТБ

pdf икончеПодготовка за тест бр.2 2019-2020 год. поставено на 29.10.2019

 

Шуберт, Серенада

Франц Шуберт, Пастрмка

Франц Шуберт, Аве Марија

Франц Шуберт, Музички миг бр.3

Франц Лист_Унгарска рапсодија бр. 2

Феликс Менделсон, Свадбен марш

Феликс Менделсон, Концерт за виолина и оркестар во е-moll

Роберт Шуман, Мечтаење од „Сцени за деца“

Рихард Штраус, Така зборуваше Заратустра

Рихард Штраус, Салома (Танцот на 7 велови)

Јоханес Брамс, Унгарски танц бр.5

Јоханес Брамс, Приспивна песна, инструментално

Брамс, III симфонија, Poco Allegretto

Берлиоз, Фантастична симфонија IV

Берлиоз, Проклетството на Фауст Ракоци, марш

 

pdf икончеПодготовка за годишен тест за втора година поставено на 05.05.2019

 

pdf икончеФормулар за годишна оценка по музичка уметност поставено на 30.04.2019

 

word икончеКомпозиции за тест бр.5 поставено на 24.02.2019

 

pdf икончеОда на радоста поставено на 11.02.2019

 

Ода на радоста - Сопран

 

Ода на радоста - Бас

 

Ода на радоста - Тенор

 

Ода на радоста - Алт

 

pdf икончеОценување на учениците; Годишна оценка за учебната 2018-2019 год. поставено на 27.01.2019

 

pdf икончеСамооценување на учениците за првото полугодие поставено на 20.12.2018

 

word икончеБеджик Сметана (наставен лист) поставено на 21.11.2018

 

pdf икончеНастава на три нивоа поставено на 19.11.2018

 

pdf икончеПодготовка за тест бр.3 (прво ниво) поставено на 19.11.2018

 

pdf икончеПодготовка за тест бр.3 (второ и трето ниво) поставено на 19.11.2018

 

pdf икончеСамооценување на учениците поставено на 07.11.2018

 

pdf икончеКомпарација на Франц Шуберт и Феликс Менделсон поставено на 11.09.2018

 

Жалбена песна

 

Македонска повест

 

Карамита

 

 Тешкото

 

pdf икончеПодготовка за тест 5 поставено на 02.04.2018

 

 pdf икончеФормулар за ученици - ментори поставено на 08.02.2018

 

pdf икончеПодготовка за тест бр.4 во учебната 2017/18год. поставено на 29.01.2018

 

pdf икончеПодготовка за тест за слушање музика (препознавање на композиции). поставено на 22.01.2018

 

pdf икончеOформување на оценки за првото полугодие во учебната 2017/18 год. поставено на 23.11.2017

 

pdf икончеПодготовка за тест бр.3 во учебната 2017/18 год. поставено на 23.11.2017

 

pdf икончеOформување на втората оценка во првото полугодие во учебната 2017/18 год. поставено на 02.11.2017

 

word икончеКомпозиции за препознавање за тестот бр. 1 поставено на 03.10.2017

 

pdf икончеПодготовка за тест бр.3 поставено на 31.10.2016

 

pdf икончеПодготовка за тест бр.2 поставено на 31.10.2016

 

pdf икончеРомантизмот во Русија поставено на 31.10.2016

 

pdf икончеСамоанализа на тест бр.1 поставено на 06.10.2016

 

pdf икончеМузичка уметност за II година (скрипта) поставено на 04.10.2016

 

word икончеПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТ НА СЛУШАЊЕ МУЗИКА (импресионизам XX век) поставено на 02.03.2016

 

пдф икончеПодготовка за тест за слушање на музика (препознавање на композиции) поставено на 03.12.2015

 

пдф икончеСписок на композиции за слушен тест по музичка уметност поставено на 03.12.2015

 

ппс икончеВеризам (презентација во PPS) поставено на 12.11.2015

 

пдф икончеПодготовка за тест бр.2 (втора година) поставено на 12.11.2015

 

пдф икончеВеризам поставено на 12.11.2015

 

пдф икончеТравијата поставено на 12.11.2015

 

пдф икончеРомантизам   поставено на 16.09.2015

 

пдф икончеКомпозиции за слушање, анализирање и меморирање   поставено на 16.09.2015

 

пдф икончеРомантизам - композитори поставено на 16.09.2015

 

пдф икончеРомантизам - вежба бр.1   поставено на 16.09.2015

Материјалите се уредени и поставени од проф. д-р.Татјана Ивановска


 


Објавено на: 23 Апр 2018

 

Други часови

 


Социологија
Социологија
Проф.Жељко Чупарко


Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија