МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo

erasmus plus image

 

Проект “Walk through Science”

 

04.01.2019

   Во  месец ноември се реализира гласање од страна на ученици и професори од сите пет партнер училишта вклучени во проектот  “Walk through Science”  за избор на зедничко и официјално лого за проектот. Избран е македонскиот предлог за официјално лого на целиот проект:

logo walk

   Во месец декември во рамките на активностите од овој проект, учениците од нашето училиште изработија математички Божикни картички со кои им честитаат Среќен Божик на сите партнери вклучени во проектот и на сите посетители на нашата веб страна. Изработените Божикни картички можете да ги разгледате на следниот линк: Maths Christmas Card17.11.2018

   Во проектот  “Walk  through Science”  од Erasmus+ програмата,  од пријавените  40 ученици, после извршената селекција  вклучени  се   20 ученици од прва и втора година од нашето училиште и тоа: од прва година - Попоски Горазд, Паноски Сергеј, Кузманоска Искра, Дамеска Елена, Јорданоски Владимир, Димовски Никола, Јованоска  Дора, Илиовска Теодора, Костовска Јана, Апостолоска Ангелина, Младеноски Благоја,  а од втора година – Овезоски Благоја, Секулоска Стефанија, Петрески Александар, Ванчев Петар, Јованоска Веселина, Гулабоски Александар, Петрески Петар, Стојкоски Михаил, Џамбазовска Стефана.
   Според предвидените активности на проектот во месец септември учениците (поделени во групи)  изработија 5 предлози  за лого на проектот и тоа:

Лого 1 Лого 2 Лого 3 Лого 4 Лого 5 

    Потоа се реализира гласање од страна на учениците и професорите од нашето училиште што се вклучени во проектот и како  заеднички предлог за лого на целиот проектот од нашето училиште  е избрано  Лого 4. Во месец ноември ќе има дополнително гласање за петте предлози на лога од училиштата партнери, така што финално ќе биде избрано едно лого за целиот проект.
   Исто така во месец октомври учениците (поделени во групи) изработија 7 постери за  науките – математика, физика, хемија, биологија и информатика, кои ќе бидат  поставени во училниците каде што учениците реализираа настава, со цел да се промовираат  MathScience  дисциплините во нашето училиште.  
   Изработените  постери можи да ги разгледате  на следниот линк:  Walk through Science

 


 

27.09.2018

   Гимназијата  “Мирче Ацев”  се вклучи како партнер училиште во проектот  Walk  through Science одобрен од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во рамките на Програмата Еразмус+, во областа стратешки партнерства за училишни размени на добри практики, со времетраење од  01.09.2018 до 2020 год.

   Главен  координатор  на  проектот е  училиштето  “Liceum Ogolnoksztalcace nr XVII im  Agnieszki  Osieckiej”  - Wroclaw - од  Полска, а како други партнери во проектот се училиштата:

-       “Killorglin Community College”  -  Kerry од  Ирска

-       “Collège Trois Mares” - Le Tampon/ Reunion Island од  Франција

-       “Mikael Elias gymnasium Sollentuna” – Stockholm од Шведска

 

   Проектот " Walk  through Science" е проект во областа на математиката, физиката, хемијата, компјутерски науки и технологија (MathScience дисциплини) и се однесува за средношколци и наставници.

 

Главните цели на проектот се:

-       да се промовираат MathScience дисциплини

-       да се развива знаењето на учениците во овие дисциплини

-       да се зголеми нивото на познавање на англискиот јазик

-       размена на добри практики во MathScience дисциплините меѓу партнер училиштата

-       наставниците да стекнат нови искуства за нови предизвикувачки и  интересни методи во наставата со овие дисциплини

 

Главни активности  во  проектот  се:

-       креирање на постери, флаери и сл.  за промовирање на MathScience дисциплините

-       пишување на есеи на тема “My carrier in Science”

-       креирање на списание “Science and Technology Today”

-       креирање на презентации на тема “MathScience oriented companies in my city/town/region/country”

-       креирање на филмови на тема “Trick or Science?”

-       креирање на фото албум “Physical phenomena”

-       посети меѓу  партнер училиштата со цел  размена  на  добри практики во MathScience дисциплините (посети на група од ученици и наставници). При овие посети учениците ќе бидат сместени кај ученици од партнер училиштето што  е домаќин на средбата, a патот, храната и други локални активности во земјата домаќин се финансирани од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во рамките на Програмата Еразмус+ преку грант што е доделен на нашето училиште.

 

   Од нашето училиште во проектот се вклучени:  Анкица Стеваноска Јанческа – професор по информатика, Марина Попоска – професор по физика, Ружа Ангелеска – професор по хемија и Евгенија Нешкоска – професор по математика.

   Во проектот ќе бидат вклучени и ученици од прва и втора година од нашето училиште кои ќе бидат селектирани според нивните знаења во областа на математиката, физиката, хемијата или информатиката (имаат освоено награди / сертификати при учество во натпревари по овие предмети), како и тестирање за степенот на  познавање на англискиот јазик.


Објавено на: 17 Ное 2018

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2019
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија