МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo g+ logo youtube logo vikipedija logo

erasmus plus image

 

Проект “Walk through Science”

 

   Гимназијата  “Мирче Ацев”  се вклучи како партнер училиште во проектот  Walk  through Science одобрен од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во рамките на Програмата Еразмус+, во областа стратешки партнерства за училишни размени на добри практики, со времетраење од  01.09.2018 до 2020 год.

   Главен  координатор  на  проектот е  училиштето  “Liceum Ogolnoksztalcace nr XVII im  Agnieszki  Osieckiej”  - Wroclaw - од  Полска, а како други партнери во проектот се училиштата:

-       “Killorglin Community College”  -  Kerry од  Ирска

-       “Collège Trois Mares” - Le Tampon/ Reunion Island од  Франција

-       “Mikael Elias gymnasium Sollentuna” – Stockholm од Шведска

 

   Проектот " Walk  through Science" е проект во областа на математиката, физиката, хемијата, компјутерски науки и технологија (MathScience дисциплини) и се однесува за средношколци и наставници.

 

Главните цели на проектот се:

-       да се промовираат MathScience дисциплини

-       да се развива знаењето на учениците во овие дисциплини

-       да се зголеми нивото на познавање на англискиот јазик

-       размена на добри практики во MathScience дисциплините меѓу партнер училиштата

-       наставниците да стекнат нови искуства за нови предизвикувачки и  интересни методи во наставата со овие дисциплини

 

Главни активности  во  проектот  се:

-       креирање на постери, флаери и сл.  за промовирање на MathScience дисциплините

-       пишување на есеи на тема “My carrier in Science”

-       креирање на списание “Science and Technology Today”

-       креирање на презентации на тема “MathScience oriented companies in my city/town/region/country”

-       креирање на филмови на тема “Trick or Science?”

-       креирање на фото албум “Physical phenomena”

-       посети меѓу  партнер училиштата со цел  размена  на  добри практики во MathScience дисциплините (посети на група од ученици и наставници). При овие посети учениците ќе бидат сместени кај ученици од партнер училиштето што  е домаќин на средбата, a патот, храната и други локални активности во земјата домаќин се финансирани од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во рамките на Програмата Еразмус+ преку грант што е доделен на нашето училиште.

 

   Од нашето училиште во проектот се вклучени:  Анкица Стеваноска Јанческа – професор по информатика, Марина Попоска – професор по физика, Ружа Ангелеска – професор по хемија и Евгенија Нешкоска – професор по математика.

   Во проектот ќе бидат вклучени и ученици од прва и втора година од нашето училиште кои ќе бидат селектирани според нивните знаења во областа на математиката, физиката, хемијата или информатиката (имаат освоено награди / сертификати при учество во натпревари по овие предмети), како и тестирање за степенот на  познавање на англискиот јазик.


Објавено на: 27 Сеп 2018

 

Други настаниСите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2018
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија