Gimfest_pozadina Gimfest

Гимфест 2013

1. Марко Маркоски
2. Ангела Дамческа
3. Бојан Шлакески
4. Методија Николовски
5. Марко Цветаноски
6. Теодора Зероска
7. Сара Тодороска
8. Изабела Јошеска
18. Александра Ацеска
19. Фросина Цветкоска
20. Ева Антулеска
21. Стефан Неданоски
9. Фросина Боцеска
10. Ана Чатлеска
11. Мелани Ристеска
12. Сара Крстеска
13. Дарја Илиеска
14. Андреј Иваноски
15. Стефанија Дукоска
16. Викторија Смилеска
17. Михаела Пацаноска
Специјален  гостин - ДАНИ

Победници на „Гимфест 2013“ беа:

Grand Prix - Стефан Неданоски со „Amor ti vieta“

I место - Михаела Пацаноска со „Believe“

II место - Теодора Зероска со „Готово е“

III место - Стефанија Дукоска со „Fallin“

 

Во организацијата на „Гимфест 2013“ беа:

    Директорот на Гимназијата: Кире Николоски

   М-р. Татјана Иваноска: Аудиција, музичка подготовка, звучен запис, озвучување на фестивалот

    Проф. Мартин Наумоски: Идејно обликување, сценарио, режија, организација за печатени материјали, односи со медиуми и координација на фестивалот

    Проф. Марта Макеска: Сценографија (просторно уредување)

    ПроФ. Емона Јованоска: Идејно обликување на фестивалот

 М-р. Маринко Шлакески: Сценско, визуелно обликување на фестивалот

   Проф. Николче Богданоски: Идејно обликување на фестивалот, координација, раководење на фото – тимот и интернет афирмација

   Проф. Маријана Спиркоска: Идејно обликување на фестивалот, медиумска презентација

    Проф. Николче Толоманоски: Помошник во реализацијата на фестивалот

    Учениците од Младинската заедница од училиштето

 

Стручно жири беа:

М-р. Татјана Иваноска

Проф. Ѕвонко Мирчески

Проф. Маја Ристеска

Борче Шабаноски - продуцент

Средно општинско училиште Гимназија „Мирче Ацев“ - Прилеп

гимфест 2012
Gimfest_sponzori Copyright © 2013 www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

Спонзори на „Гимфест 2013“ беа:

validator Validator

Фотографи на „Гимфест 2013“:
Ѓорѓи Десподов
Христијан Јанкоски
Михаела Пацаноска

Страницата ја изработи GIM Web Team:
Стефан Петкоски
Димитар Димоски
Мартин Теохаров