МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo
биди гим

МАТУРА 2019
активности во јули и август

 

  - Резултати и приговори во јунскиот испитен рок:

   Резултатите од полагањето на испитите во јунскиот рок, на 05.07.2019 се објавени на огласната табла во училиштето и на интернет, на веб страната http://drzavnamatura.dic.edu.mk/

   На 05, 08 - 09. јули, учениците кои не се задоволни од резултатите можат да поднесат приговор. Приговорот се поднесува во Училишната матурска комисија (во училиштето) од 10 до 14 часот.

   На 12.07 до училиштето од страна на ДИЦ ќе бидат доставени одговорите по поднесените приговори.

   Учениците кои ќе сакаат да извршат увид во своите тестови, ќе можат да го направат тоа со закажување на термин на 15.07 2019 год.  Увидот ќе биде на 16.07 во договорен термин во Државниот испитен центар во Скопје.

 

    - Активности за августовскиот испитен рок:

   Право на полагање на државна матура во августовскиот рок имаат исклучиво кандидати кои се пријавиле да полагаат во јунскиот испитен рок, но не положиле еден или повеќе испити или не присуствувале на полагањето во јуни.

   Кандидатите кои не положиле еден или повеќе испити во јунскиот рок, ќе треба да се пријават за полагање во августовскиот рок. Пријавувањето ќе биде на 15 јули 2019г. во 9 часот, во училиштето.

   Кандидатите кои се пријавиле за полагање во августовскиот рок, треба да бидат во училиштето на 22.07.2019 од 8 до 10 часот за да се потпишат на списоците со пријавени кандидати.

  •    На 12.08.2019 се полага англиски јазик, француски јазик, германски јазик
  •    На 13.08.2019 се полага македонски јазик и литература
  •    На 14.08.2019 се полага филозофија, историја, социологија, хемија, биологија, физика
  •    на 15.08.2019 се полага математика

   Местото за полагање во августовскиот рок ќе биде објавено на веб страната на Државниот испитен центар најдоцна до 07.08.2019г.

 

СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Училишна матурска комисија


Објавено на: 05 Јул 2019

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија