pozadina gore pozadina meni glavna pozadina
СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Документи за преземање

Учебна 2013/2014 год.

ИНФОРМАТИКА

temno-sino pozdina_dolu
Copyright © 2013 www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.
validator
Можеби ќе те интересира:

- Час по информатичка технологија - проф. Анета Стојческа
- Час по информатичка технологија - проф.Анкица Стеваноска Јанческа
- Час по математика - проф.Маријана Спиркоска
- Час по математика - проф.Калина Секулоска
- Час по хемија - проф.Блаже Димоски
- Час по историја - проф. Николче Богданоски
- Час по македонски јазик и литература - проф.Емона Јованоска
- Прирачник по социологија - проф.Жељко Чупарко
Горе

Погледни повеќе:

Документи за преземање поставени во учебната 2012/2013 год.

Поставено од
проф. Анета Стојческа

Поделба на современите компјутери.

Фон-Нојманов модел на компјутер

Поставено на 07.09.2013

пдф иконче

Дополнување за час 2. Функција на хардверските елементи.

Претставување на податоците во компјутерот.

Поставено на 10.09.2013

пдф иконче

Современи и најнови технологии

Поставено на 23.09.2013

пдф иконче пдф иконче пдф иконче пдф иконче

Функција на хардверските елементи

Поставено на 25.09.2013

Влезни и излезни единици

Поставено на 25.09.2013

Надворешни мемории

Поставено на 25.09.2013

Стилови во Word

Поставено на 07.11.2013

word ikonce пдф иконче пдф иконче пдф иконче

Индекси во Word

Поставено на 21.11.2013

Шаблони во Word

Поставено на 21.11.2013

Формулари како циркуларни писма во Word.Заштита на документ

Поставено на 21.11.2013

Формулари во Word

Поставено на 21.11.2013

word ikonce