pozadina gore pozadina meni glavna pozadina
СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Документи за преземање. Учебна 2012/2013

ИНФОРМАТИКА

koordinati Word ikonce

Поделба на компјутерите

Поставено на 05.09.2012

koordinati Word ikonce

Машински дел на компјутерите

Поставено на 12.09.2012

koordinati Word profesor

Современи технологии

Поставено на 22.09.2012

koordinati Word ikonce

Дополнување за компјутерски вируси

Поставено на 08.10.2012

koordinati Word ikonce

Слободен софтвер

Поставено на 09.10.2012

koordinati Word ikonce

Шаблони во Word

Поставено на 06.11.2012

koordinati Word ikonce

Стилови во Word

Поставено на 06.11.2012

koordinati Word ikonce

Индекси во Word

Поставено на 06.11.2012

koordinati Word ikonce

Формулари како циркуларни писма во Word. Заштита на документ

Поставено на 13.11.2012

koordinati Word ikonce

Формулари во Word

Поставено на 13.11.2012

koordinati word ikonce koordinati word ikonce

Задачи за вежба редоследна структураи избор од две можности

Поставено на 18.02.2013

Инсталирање на Code blocks

Поставено на 18.02.2013

koordinati pdf koordinati pdf

Наредби за повторување

Поставено на 02.04.2013

Задачи за вежба за структури за повторување

Поставено на 02.04.2013

koordinati pdf_ikionce

Решенија на задачите за структури за повторување

Поставено на 09.04.2013

koordinati pdf-ikonce koordinati pdf-ikonce

Напредни функции во excel

Поставено на 28.04.2013

Креирање на табела, формули, функции, графикони во excel

Поставено на 28.04.2013

Поставено од
проф. Анета Стојческа
koordinati Apsolutno i relativno koordinati Filtriranje na podatoci koordinati Bazi na podatoci

Апсолутно и релативно адресирање во Excel

Поставено на 07.05.2013

Филтрирање на податоците

Поставено на 07.05.2013

Креирање на база на податоци

Поставено на 07.05.2013

temno-sino pozdina_dolu
Copyright © 2013 www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.
koordinati validator
Можеби ќе те интересира:

- Час по информатичка технологија - проф. Анета Стојческа
- Час по информатичка технологија - проф.Анкица Стеваноска Јанческа
- Час по математика - проф.Маријана Спиркоска
- Час по математика - проф.Калина Секулоска
- Час по хемија - проф.Блаже Димоски
- Час по историја - проф. Николче Богданоски
- Час по македонски јазик и литература - проф.Емона Јованоска
- Прирачник по социологија - проф.Жељко Чупарко
koordinati koordinati koordinati Горе
koordinati Socijalni mrezi koordinati Semanticki veb koordinati Internet koordinati Karakteristiki na mrezite

Социјални мрежи

Поставено на 20.05.2013

Веб2 и семантички веб

Поставено на 20.05.2013

Интернет, историјаи развој, формирање на адреси на интернет

Поставено на 20.05.2013

Поим за компјутерски мрежи и карактеристики на мрежите Поставено на 20.05.2013

koordinati пдф иконче

Подготвителни прашања за екстерно тестирање

Поставено на 26.05.2013