temna-pozadina-dolu bela-pozadina ucenici-gimnazija koordinati koordinati koordinati koordinati koordinati koordinati logo-na-ucilisteto
Средно општинско улилиште
Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
slika
ЧАСОВИ ПО МАТЕМАТИКА
„ДА НАУЧИМЕ ПОВЕЌЕ“
Copyright © 2013 www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.
graficka-pozadina-matematika

Наставни ливчиња

 

 

    - Дополнителни задачи со плоштина и волумен на геометриски тела -  slika-dokument преземи го документот

    - Цилиндар, конус, топка -  slika-dokument преземи го документот

    - Пирамида - slika-dokument преземи го документот

    - Призма -  slika-dokument преземи го документот

Поставено на 27.04.2013

Од Проф. Калина Секулоска

Наставно ливче

Дополнителни задачи со плоштина и волумен на геометриски тела 1. Пресметај ја плоштината на правилна четиристрана потсечена пирамида со оновни рабови geometrisko_slikce, geometrisko_slikceи висина geometrisko_slikce.

 2. Плоштината на цилиндар е geometrisko_slikce, а периметарот на основата е geometrisko_slikce. Пресметај го волуменот на цилиндарот.

 3. Ако работ на коцката се зголеми за geometrisko_slikce, плоштината се зголемува за geometrisko_slikce. Пресметај ја плоштината на коцката.

 4. Пресметај ја плоштината и волуменот на квадар, зададен со основни рабови geometrisko_slikce, geometrisko_slikceи дијагонала geometrisko_slikce.

 5. Пресметај плоштина и волумен на права тристрана призма ако сите рабови се со должина geometrisko_slikce.

 6. Основниот раб на правилна четиристрана пирамида е geometrisko_slikce, а висината е geometrisko_slikce. Пресметај ја плоштината на пирамидата.

 7. Пресметај ја плоштината на цилиндар со волумен geometrisko_slikce и висина geometrisko_slikce.

 8. Плоштината на поголемата основа на потсечен конус е geometrisko_slikce, висината е geometrisko_slikce, а односот на радиусите на поголемата и помалата основа е 5:4. Пресметај ја плоштината на потсечениот конус.

 9. Пресметај го волуменот на пирамида со основа квадрат,  зададен со висина Х=geometrisko_slikce, а бочниот раб е за geometrisko_slikce поголем од основниот раб.

 10. Пресметај го волуменот на цилиндар со плоштина geometrisko_slikce и односот на висината и радиусот е 7:2.

 11. Пресметај го волуменот на конус ако бочната плоштина му е geometrisko_slikceсо висина  geometrisko_slikce.

 12. Пресметај ја просторната дијагонала на правилна четиристрана потсечена пирамида со основни рабови geometrisko_slikce и geometrisko_slikceи висина geometrisko_slikce.

 13. Колку е работ на коцката ако волуменот се зголеми за geometrisko_slikceкога секој раб се зголемува за geometrisko_slikce.

 14. Пресметај ја плоштината на квадар со рабови geometrisko_slikce,geometrisko_slikceи волумен geometrisko_slikce.

 15. Пресметај ја плоштината на потсечен конус со бочна плоштина geometrisko_slikce, висина geometrisko_slikce и генератриса geometrisko_slikce.

 16. Пресметај ја плоштината и волуменот на коцка, со просторна дијагонала geometrisko_slikce.

 17. Волуменот на квадар е geometrisko_slikce и висина geometrisko_slikce, а основните рабови се однесуваат како 3:2. Колоку е плоштината на квадарот?

 18. Пресметај ја бочната плоштина на цилиндар ако неговата плоштина е geometrisko_slikce, а висината му е поголема за geometrisko_slikce од дијаметарот на основата.

 19. Пресметај го волуменот на конус ако неговата плоштина е geometrisko_slikce и генератриса geometrisko_slikce.

 20. Волуменот  на коцка е geometrisko_slikce. Колку е просторната дијагонала?

Можеби ќе те интересира:

- Час по математика - проф.Маријана Спиркоска
- Час по информатика - проф.Анета Стојческа
- Час по информатичка технологија - проф. Анета Стојческа
- Час по информатичка технологија - проф.Анкица Стеваноска Јанческа
- Час по хемија - проф.Блаже Димоски
- Час по историја - проф. Николче Богданоски
- Час по македонски јазик и литература - проф.Емона Јованоски
- Прирачник по социологија - проф.Жељко Чупарко