МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo
биди гим

Доминација на учениците од нашата Гимназија, на државниот натпревар по географија

 

успеси по географија

   На 07.05.2021 год. во организација на Македонското географско друштво се одржа Државниот натпревар по географија.
   На овој натпревар учествуваа 63 ученици од гимназиите, угостителско туристичките училишта и економските училишта од Македонија. Меѓу нив беа и натпреварувачите од прва и трета година од СОУ Гимназија „Мирче Ацев “- Прилеп, кои пласманот до државниот натпревар го обезбедија по успесите на претходно одржаните општински и регионални натпревари. Во зависност од годината на образование, учениците беа поделени во неколку групи и на натпреварот одговараа на прашања од материјалот кој го учат по предметот географија но исто така и прашања надвор од наставниот материјал, како на пример читање на дигитални сателитски снимки, анализа на компјутерски моделиран релјеф и сл.

   Учениците ги постигнаа следниве резултати:

    I година

1. Давид Димовски -  I  место
2. Давор Петрески -   III  место
3. Михаел Матески -  I награда
4. Марија Стојческа -  II награда

   III година

1. Душица Тодороска -  I место
2. Елеонора Мицеска - III место

географија натпревар 2021

   Mентор на сите ученици им е проф. Виолета Проскоска Велкоска.

 


Објавено на: 12 Мај 2021

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија