МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo
биди гим

 

Избoр на Претседател на Ученичкиот парламент при СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

 училишен парламент

     На 12.10.2021 во просториите на Гимназијата „Мирче Ацев“ во Прилеп се одржаконститутивна седница на Ученичкиот парламент. Единствена точка на Дневниот ред на седницата беше избор на Претседател на Училишниот парламент. На седницата присуствуваа директорот Димче Настоски, тимот на ресурсниот пакет – проф. Емона Јованоска и педагогот Светлана Барлакоска, поранешниот претседател на УП, Марио Велковски, како и претседателите на сите паралелки од гимназијатат.е. членовите на УП.Трката за претседател на парламентот се водеше помеѓу двајца кандидати: Лина Тунеска од III3 клас, и Ненад Кулески од III6 клас.

програма 1 гласанје

   Според правилата за избор на претседател на Ученички парламент, изборот се одвиваше по пат на тајно гласање, на кое право на глас имаа сите претседатели на класните заедници од гимназијата. Гласањето го следеше тричлена Комисија составена од членови на УП и избрана од истите.

броење гласови

   По обраќањето на пријавените кандидати и претставувањето на план програмите, се спроведе гласањето. По пребројувањето на гласовите, Комисијата која што го надгледуваше гласањето, утврди дека мнозинството од гласовите му  припадна на ученикот  Ненад Кулески, ученик во III година во Гимназијата. Со тоа ученикот Ненад Кулески  беше назначен заПретседател на Ученичкиот парламентза учебната 2021/2022год., а Лина Тунеска беше назначена за заменик – претседател, за учебната 2021/2022год. Исто така, на оваа седница, беа избрани  и координаторите на година.

Ученички парламент

  

 


Објавено на: 13 Окт 2021

 

Други настаниСите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија