МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo

Празнични честитки на француски јазик

   Гимназијалците кои го изучуваат францускиот јазик, од прва до четврта година, на интересен начин испраќаат новогодишни честитки со убави желби за Новата 2022 година.
   На часовите по француски јазик, со проф.Мирјана Бошковска, младите франкофони изработија новогодишни честитки во електронски формат, со што ја покажаа својата креативност и познавање на францускиот јазик.

bonneannee00 bonneannee01 bonneannee02 bonneannee03 bonneannee04 bonneannee05 bonneannee06 bonneannee07 bonneannee08 bonneannee09 bonneannee10 bonneannee11 bonneannee12 bonneannee13 bonneannee14 bonneannee15 bonneannee16 bonneannee17 bonneannee18 bonneannee19 bonneannee20 bonneannee21 bonneannee22 bonneannee23 bonneannee24 bonneannee25 bonneannee26 bonneannee27 bonneannee28 bonneannee29 bonneannee30 bonneannee31 bonneannee32 bonneannee33 bonneannee34 bonneannee35 bonneannee36 bonneannee37 bonneannee38 bonneannee39 bonneannee40 bonneannee41 bonneannee42 bonneannee43 bonneannee44 bonneannee45 bonneannee46

Објавено на: 07 Јан 2022

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија