МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo
биди гим

Прва и втора награда на државниот натпревар по хемија

прво и второ место по хемија  

  Државниот натпревар по хемија за учениците од средното образование се одржа на 28 мај 2022 година на Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет во Скопје. На него учествуваа и ученици од нашата Гимназија.

   Постигнати се следните резултати:

1) Петар Мирчески - прва награда
2) Кристијан Узуноски - втора награда

   Ментор на Петар и на Кристијан им е проф. Блаже Димески.

   Ученичката Елеонора Мицеска - четврта година доби пофалница за успешно натпреварување затоа што од трета награда ја делеа само 0,3 %, но успехот е сепак на високо ниво со оглед на состојбите во кои учеа и унапредуваа.
   Ментор на Елеонора е проф.Ружа Ангелеска.
   
   Ваквите резултати на натпреварите по хемија стануваат традиција на нашата Гимназија.
   Браво за учениците и за менторите!

Објавено на: 01 Јун 2022

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија