МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo
биди гим

Петардите ги уништуваат празниците

   

  петарди

   На ден 26.12.2022г. во СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ – Прилеп беше реализирано предавање на тема: „Петардите ги уништуваат празниците“  од страна Универзитетската клиника за Пластична и реконструктивна хирургија.

   Целта на предавањето  беше да се запознаат и едуцираат ученицит за ризикот од употребата на петарди и други пиротехнички средства, да се подигне свеста  за сериозноста  на овој проблем, како и да се спречат сите несакани повреди стекнати од петардите.

   Реализацијата на ова активност наиде на добар прием кај учениците гимназиалци, при што се поведе дискусија за оваа актуелна тема.

не користи петарди

    На презентацијата беа присутни ученици од I до IV година.

Петарда


Објавено на: 31 Дек 2022

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија