МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo
биди гим

Четврта средба на транснационалниот проект „Chemical Dancing Models“

 

   Според предвидената програма и динамика за реализирање на проектните активности од проектот Chemical Dancing Models во периодот од 08-05-2023год. до 12-05-2023 год. проектниот тим од СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп во Република Македонијаво состав Ружа Ангелеска и Христина Манческа– професорки по хемија и професорката по англиски јазик Кети Ефремоска Наумоска беше домаќин на четвртата средба на транснационалниот проект. Во текот на работната недела предметните наставници по хемија од партнер училиштатаспоред предвидените наставни теми од областа на органска хемија извршијапроверка и корекција на напишаните и подготвени наставни програми,а воедно беше извршено пилот тестирање на ChemSketch програмата 3D –хемија од селектираните 20 ученици по 5 ученици од секое партнер училиште по пат на унифицирано тестирање од областа на хемијата,информатиката и познавање на англиски јазик.

https://drive.google.com/file/d/19xLEhxtJt63bK093rTEMlBNm76PUODad/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1DeWfSFAJjlqmqy_7Sfq-CgIppdGGcuKZ/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1QvP3AeNimTtR00UbI8kjNoAnxVr6B_e2/view?usp=share_link

   На самиот настан преку подготвување на видео презентации „како да“ се користи и примени ChemSketch програмата имаше почетен тест на знаење и последен тест по спроведувањето на наставната програма за учениците и анализа за потребите на наставниците каде беше извршена:

- размена на искуства при тестирањето на наставната програма

- подобрување на наставната програма по анализа на впечатоци од тестирањето на наставната програма по настава по хемија

- договор за претстојниот процес на евалуација на наставната програма во сите партнерски училишта 4-ти ТПМ, септември 2023 година Пардубице, Чешка

   Во склоп на запознавање на културните знаменитости на градот и државата,институционалната соработка за развивање на вештини и примена од областа на хемијатаза време на престојот учениците и наставниците од Република Хрватска, Словенија и Чешка беа во посета на СОУ„Орде Чопела“ Прилеп; НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Прилеп; ПИ Витаминка Прилеп, Крушево по избор на гостите од Република Хрватска и Словенија, Хидрометеоролошкиот институт Охрид и пред самото заминување на гостите беше посетен Антички град – локалитет Стоби и главниот град на РМ.Скопје.

chemical-dancing-models-mk-1-min chemical-dancing-models-mk-2-min chemical-dancing-models-mk-3-min chemical-dancing-models-mk-4-min chemical-dancing-models-mk-5-min chemical-dancing-models-mk-6-min chemical-dancing-models-mk-7-min chemical-dancing-models-mk-8-min chemical-dancing-models-mk-9-min chemical-dancing-models-mk-10-min chemical-dancing-models-mk-11-min chemical-dancing-models-mk-12-min chemical-dancing-models-mk-13-min chemical-dancing-models-mk-14-min chemical-dancing-models-mk-15-min chemical-dancing-models-mk-16-min chemical-dancing-models-mk-17-min chemical-dancing-models-mk-18-min chemical-dancing-models-mk-19-min chemical-dancing-models-mk-20-min chemical-dancing-models-mk-21-min chemical-dancing-models-mk-22-min chemical-dancing-models-mk-23-min chemical-dancing-models-mk-24-min chemical-dancing-models-mk-25-min chemical-dancing-models-mk-26-min chemical-dancing-models-mk-27-min chemical-dancing-models-mk-28-min chemical-dancing-models-mk-29-min chemical-dancing-models-mk-30-min chemical-dancing-models-mk-31-min chemical-dancing-models-mk-32-min chemical-dancing-models-mk-33-min chemical-dancing-models-mk-34-min chemical-dancing-models-mk-35-min chemical-dancing-models-mk-36-min  

Објавено на: 24 Мај 2023

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија