МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo
биди гим

ПОЕТСКА ВЕЧЕР „БОЖИЛАК“

 

   И оваа година гимназијалците по повод патрониот празник на училиштето ја реализираа традиционалната поетска вечер, заедно со професорите по Македонски јазик и литература и Музичка уметност.

   На 27декември во Арт-кафе „Апореа“, талентираните гимназијалци рецитираа стихови со кои ја истакнаа љубовта кон татковината и љубовта како основен двигател во животот на човекот.

   Оваа година поетската вечер беше посветена на животот и делото на големиот и ненадминлив Гане Тодоровски. Учениците со рецитации на неговите стихови и музички интерпретации го насликаа божилакот преку песни во кои е истакната љубовта и патриотизмот.

   Стихови од Гане Тодоровски рецитираа учениците: Илин Ристески, Симона Тасеска, Сотир Чатлески, Нина Алинчанец, Матеја Илијеска, Евгенија Димитриоска, Максимилиан Ѓорчески, Михаил Шиклески, Дора Иваноска, Софија Ристеска, Софија Настоска, Софија Оџаклиеска, Матеј Филипоски, Марија Апостолоска, Михаела Андриеска, Андреј Вршкоски, Јована Илиоска, Софија Димитриеска, Фросина Богеска, Милана Капкоска, Елена Јандреовски, Сара Пројческа и Лаура Кајџаноска, а под менторство на професорите по Македонски јазик и литература Дарко Ристески и Филип Ристески.

   Со музички интерпретации настапија учениците: Кирил Младеноски, Ива Парапански, Христина Младеноска, Милана Капкоска, Ана Цветаноска, Илијана Иваноска, под менторство на професорката по Музичка уметност, Татјана Иваноска.

Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“ Поетска вечер „Божилак“

   Техничката поддршка на овоj настан ја реализираше професорот по Историја, Николче Богданоски.

   Оваа вечер не можеше да се реализира без несебичната поддршка на директорката на гимназијата Весна Михаиловска.

   Упатуваме голема благодарност до сопствениците и персоналот за отстапениот простор на Арт- кафе „АПОРЕА“, кои секоја година со драга волја ги поддржуваат нашите настани. 

Фотографија:

Андреј Ристески
Сара Атанасоска


Објавено на: 30 Дек 2023

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија