МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo
биди гим

Трета средба на транснационалниот проект
Chemical Dancing Models

   После една година од почетокот на проектот „Chemical Dancing Models“ во кој носители на проектот се Природно-математичкиот училишен центар „Владимир Прелог“ од Загреб - Република Хрватска, а во него се вклучени партнер училиштата на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп ; Република Македонија; Школски центар „Антон Ашкерц“ Љубљана - Република Словенија и Природно математичкиот и хемиски центар „Пардубице“ - Република Чешка се одржа третата транснационална средба во Школскиот центар во Љубљана на која беа разменети искуства од користењето и примена на хемискиот софтвер „Chem Sketch“ во подготовката на школска програма за факултативен предмет по хемија и беа договорени следните обврски и задачи за тековниот период до наредната средба во мај на која треба да биде домаќин СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп во Република Македонија.

трета средба трета средба трета средба трета средба трета средба трета средба трета средба трета средба трета средба трета средба  

   Со оглед на развојот и потребата од користење  на информатичките технологи во секојдневниот живот и пракса целта на проектот е преку игра и забава со користење на хемискиот софтвер и 3Д форми од програмата „Chem Sketch“ - на учениците, посебно на  оние кои покажуваат поголем интерес за тоа, би му се олеснило учењето, експериментирањето, истражувањето итн.

   Освен работниот дел како и сите други проекти од Еразмус програмата тимовите од партнер училиштата за цел имаат да се запознаат и разменат искуства од начинот на работата, културата и традицијата во државите од кои доаѓаат.


Објавено на: 25 Јан 2023

 



Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија