МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo
биди гим

Никола Бонески и Иван Јованоски - првенци на генерацијата

prvencец Никола Бонески

првенец Иван Јованоски

  На 15 јуни, во Паркот на револуцијата, се организираше палачинкијада, како настан со кој се означува крајот на школската година и започнува летниот распуст за учениците.

  На настанот, на првенците на генерациите ученици од основните и средните училишта, градоначалникот Борче Јовчески им подари пригодни подароци. Меѓу нив беа и нашите првенци Никола Бонески и Иван Јованоски, со своите класни раководители Петкана Цветкоска и Афродита Стефаноска.

првенци со класните


Објавено на: 15 Јун 2024

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија