МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo
биди гим

ЕКО Работилница

 

   По повод  05-март Светски ден за заштеда на енергија, во С.О.У. Гимназија „Мирче Ацев“ се реализира ЕКО – РАБОТИЛНИЦА  на тема „Заштеда на енергија“  преку презентација и дебата за  корисни совети за заштеда на енергијата.
   Во работилницата учествуваат  ученици од  I, II, III и IV  год.
   Презентциите за работилницата ги изработија учениците: Алексоски Адријан од II-1 клас, Димитрова  Лилјана од II-1 клас, Везироски Арсениј  од III -5 клас и Христоска Анастазија од III-5 клас.

   Во работилницата беа вклучени и наставници од еко-одборот на Гимназијата: Снежана Тодорческа, Анкица Стеваноска Јанческа, Весна Михаиловска и училишниот педагог Светлана Барлакоска

Еко работилница гимназија Еко работилница гимназија прилеп

Еко работилница гимназија Мирче Ацев Прилеп Еко работилница во гимназија Мирче Ацев Прилеп


Објавено на: 13 Мар 2017

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија