МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo
биди гим

Олимпијада по експериментална физика

 

На 23 и 24.04.2016г., во просториите на Факултетот за физика, СУ „Св. Климент Охридски“, Софија, Р. Бугарија, се одржа четвртата Олимпијада по експериментална физика „Ден на светлината“.
Организатор на Олимпијадата е Сојузот на физичари на Р. Бугарија во соработка со Факултетот за физика при СУ „Св. Климент Охридски“ Софија и Сојузот на физичари на Р. Македонија.

Од нашата Гимназија на Олимпијадата учествуваше Андреј Стојкоски, ученик во II7 клас. Ментор на Андреј му е професорката по физика Марина Попоска. Андреј се натпреваруваше во М-категорија (ученици од I и II година, средно училиште). Нему му беше доделен сертификат за успешно учество на Олимпијадата.

Olimpijada-bugarija  demonstracija-fizika-eksperiment

На Олимпијадата, паралелно со натпреварите,  за наставниците се одржа семинар на тема „Електромагнетни појави и експериментот во наставата по физика во средно образование“.  На семинарот на наставниците-учесници им беа доделени сертификати за успешно завршен семинар.

показна вежба по физика  со менторот

Олимпијадата беше одлична можност за поттикнување и мотивирање на учениците за понатамошно образование по физика, како и на наставниците за активна примена на експериментот во наставата по физика во средно образование.


Објавено на: 29 Апр 2016

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија