МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo
биди гим

Проектна активност по хемија

 

хемиската лабараторија во Витаминка


   Како дел од проектната активност од природните науки - хемија, во континуитет се организираат посети на лаборатории на институции и производствени капацитети се со цел да се поттикнуваат учениците на интетес, креативност и примена на нови форми и методи во развојот на образовниот процес и нивната професионална ориентација.
   Оваа учебна година беа посетени ПМФ - Институт за хемија и физика, каде учениците можеа да се запознаат со начинот на функционирање и организирање на наставата за студентите и учество во истражувачки проекти, лабораториите на Хемиско технолошкото училиште СОУ „Орде Чопела“ Прилеп, каде имаа прилика да проследат, а и самите да импровизираат некои експерименти и хемиската лабораторија на ПИ Витаминка Прилеп, каде преку инструментални методи беа запознати со основните критериуми за анализа и синтеза на квалитетот на производите.

хемиската лабараторија во Орде Чопела  Витаминка - лабораторија

хемискатата лабораторија во Витаминка


Објавено на: 23 Авг 2017

 

Други настаниСите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија