МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo
биди гим

Проект: Социјална кохезија во средните училишта

 

На ден 30.03.2016година СОУ Гимназија „Мирче Ацев” учествуваше  на завршната конференција на проектот „Социјална кохезија во средните училишта”, заедно со уште 14 средни општински  училишта од Република Македонија и 8  меѓуопштински центри за социјална работа, подржан од Британската амбасада во Скопје, а во реализација на Центарот за граѓанска иницијатива.

Социјална кохезија

На конференцијата гимназијата ја претставуваа заменик директорот Гоце Ѓоргиоски, професорите Софија Крстеска и Дејан Стерјоски и ученичката Косара Блажеска.

На конференцијата, училиштата меѓу себе ги разменија искуствата и мислењата за активностите кои ги спроведиле со своите ученици во и надвор од наставните активности со цел подигање на свеста и разбирањето на конфликтните ситуации со кои учениците, наставниот кадар и сручната служба се среќаваат во училишната средина.

Се потенцираа примери и начини на кои може да се надмине конфликтна ситуација преку активно слушање на соговорниците и преку ненасилна комуникација.

Целта на проектот е обезбедување на услови во средните училишта, каде ќе преовладува атмосфера на разбирање на различностите и заемна почит, која ќе допринесе за подигање на свеста и правилно насочување на сите учесници во образовниот процес за помирен соживот.

 


Објавено на: 31 Мар 2016

 

Други настаниСите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија