МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo
биди гим

Светот со книга или без неа
(криза на читањето)

 

книга за тебе

Можеби многумина размислуваат колку сме одговорни за сето она што им го оставаме на децата!

На сите ни е познато дека настапи т.н. криза на читањето.

Се чини дека овој проблем е многу посериозен отколку што е свесно нашето општество. Зрелиот, сериозен граѓанин во јавниот живот мора секојдневно да говори, да пишува, а често и јавно да чита.

Културата на неговото изразување е постојано на испит. Затоа, овој проблем не треба да биде грижа само на училиштата, туку грижа и на родителите и нашето општество во целост.

Што би се случило со човекот ако духовно слабее, а интелектуално се троши?

Како да се измери тежината меѓу мас-медиумите од една страна и книгите од друга? Оваа тема заслужува голема, сеопфатна и честа дискусија, бидејќи оваа состојба не е само моментална читачка криза, туку проблем кој треба сериозно да се решава.

Познатиот Гете читал речиси осумдесет години, а сепак ценел дека тоа е малку.

 

 

Напишано од:

Стручен соработник - библиотекар, проф.Рената Думбаловска

 


Објавено на: 12 Апр 2016

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија