МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo
биди гим

„Лавиринт на младоста“
дебитантска книга со поезија на Елена Ангелеска

   Елена Ангелеска, ученик на СОУ Гимназија „Мирче Ацев'“ - Прилеп, ја издава својата прва книга поезија со наслов „Лавиринт на младоста'“. Издавач на книгата е Здружение за книжевен развој „НОВ ВАВИЛОН“ - Битола. Рецензенти на книгата се проф. Стефани Видеска, која е и ментор на оваа книга и м-р Никола Илијовски. Корицата е изработена од Борјана Конеска која исто така е ученик на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“' - Прилеп.

   За книгата Елена е носител на Признание за афирмација на македонскиот јазик и литература што го доделува издавачот „НОВ ВАВИЛОН“ за дела со трајни уметнички вредности.

Лавиринт на младоста


Објавено на: 26 Мај 2019

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија