МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo
биди гим

Низ песните ја учиме историјата на македонскиот народ

  

   Во контекст на наставата по историја, во функција на развивањето на свеста за македонскиот национален идентитет и всадувањето на љубов и почит кон македонската култура, учениците низ песна на часовите ја учат историјата. Прекрасна изведба на македонската песна „Послушајте патриоти“ на учениците Софија Настоска и Кирил Младеноски.

 

 

Објавено на: 03 Мај 2024

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија