МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo
биди гим

Проект „Цркви и манастири во Прилеп и Прилепско“

цркви и манастирир  

   Бидејќи на часот по историја учевме за укинувањето на Охридската архиепископија и за средновековни културни остатоци во Македонија, професорот по историја даде предлог за проект на оваа тема. Заинтересираните дигнавме рака и за неколку недели изработивме, за нас прекрасен и многу драгоцен, проект.
   Во проектот вложивме многу труд, како екипа бевме сложни и на љубопитен и по малку рекреативен начин истражувавме и научивме многу за околните светилишта кои не опкружуваат.
   Разговаравме со жителите на населените места, со монаси и монахињи од кои собиравме податоци кои ни беа потребни за проектот.

   За реализацијата на проектот ги посетивме:

 • „Успение на Пресвета Богородица“-Трескавец
 • „Св.Архангел Михаил“-Варош,
 • „Св.Петар и Павле“-Варош,
 • „Св.Кирил и Методиј“-Прилеп
 • „Св. Преображение“ –Прилеп
 • „Св. Благовештение“ -Прилеп
 • „Св.Петка“-Прилеп
 • „Свето Преображение“-Зрзе
 • „Свети Никола“-Обршани
 • „Св.Богородица“-Обршани
 • „Св.Богородица“-Бела Црква
 • „Св.Ѓорѓија“-Пашино Рувци
 • „Св.Илија“-Веселчани
 • „Св.Никола“-Врбјани

   Работејќи го проектот прошетавме низ историјата. Се сретнавме со историјата на античка Македонија со материјалните остатоци во црквата „Св.Богородица“ во с.Бела Црква и манастирот „Свето Преображение“ во с.Зрзе. Се сретнавме со средновековието кога го разгледувавме и дознававме за минатото на манастирот „Св.Архангел Михаил“- во Варош. Посетивме и светилишта од денешно време.

   

   Ова истражување, прошетката по населените места и посетата на овие значајни културно-историски споменици ни причинува задоволство и исполнета душа.

 

Проектот го изработија:
Јошеска Марија,
Качороска Александра,
Ефтинџиоска Сања,
Мискоска Елена и
Крстеска Марија
2019/2020 год.


Објавено на: 08 Мар 2020

 Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2024
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија