procka_2013 procka_2013

ПРОЧКА  2013

Нашите гимназиски „181 Далматинец“ под водство на професор Виолета Блажеска, освоија прво место за најдобра групна современа маска на овогодинешниот фестивал „Прочка 2013“

Copyright © 2013 www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

Продолжува,.. по некој ден со нови слики. Проверете !

procka_2013