МК  |  EN  |  FR  |  DE  

гимназија

Средно општинско училиште

Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп

Официјална веб страна на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo

Примени ученици во прва година во јунскиот уписен рок (второ пријавување) во учебната 2020/21 година

Р.брПрезимеИме на родителИмеБодовиПодрачје
1 Стојаноска Влатко Ева 68.99 ЈУА
2 Велкоска Звонко Даниела 69.45 ОХА
3 Трајковска Гоце Стефанија 66.83 ОХА
4 Хасановиќ Санел Сара 65.57 ОХА
5 Шкриељ Ифет Џенета 69.86 ОХА
6 Конески Дарко Дарио 67.97 ОХБ
7 Јорданоски Илчо Антонио 75.00 ПМА
8 Конеска Дејан Меланија 72.80 ПМА
9 Конеска Дејан Матија 69.87 ПМА
10 Муаремоска Емир Аџерка 75.00 ПМБ
11 Апостолоски Гоце Петар 72.65 ПМБ
12 Андриоска Кирил Стефани 69.98 ПМБ
13 Гибович Џемал Амина 69.00 ПМБ
14 Каришик Хамдија Ернанд 66.46 ПМБ
15 Атанасоски Сашо Дамјан 65.72 ПМБ
16 Ацеска Оливер Михаела 65.26 ПМБ
17 Тренгоска Видија Викторија 62.41 ПМБ
18 Дамеска Деан Марија 61.61 ПМБ

Примени ученици во прва година во јунскиот уписен рок (прво пријавување)во учебната 2020/21 година

Р.брПрезимеИме на родителИмеБодовиПодрачје
1 Ангелеска Оливер Ангела 68.79 ЈУА
2 Богеска Горан Михаела 75.00 ЈУА
3 Богеска Блаже Марија 75.00 ЈУА
4 Боризоска Марјанчо Лина 75.00 ЈУА
5 Брајаноски Драган Петар 70.17 ЈУА
6 Димкоски Рубин Димитар 77.00 ЈУА
7 Димоски Кире Давид 74.50 ЈУА
8 Маркоски Гоце Андреј 60.83 ЈУА
9 Митревски Љупчо Елена 72.58 ЈУА
10 Неделкоска Југослав Христина 72.59 ЈУА
11 Радеска Марјан Натали 75.00 ЈУА
12 Стојаноски Аце Кристијан 69.89 ЈУА
13 Стојаноски Илчо Иво 63.60 ЈУА
14 Тренкоски Саше Антониј 71.13 ЈУА
15 Димовска Александар Елена 72.30 ЈУБ
16 Иваноска Зоран Илијана 66.18 ЈУБ
17 Илиоски Тони Давид 69.66 ЈУБ
18 Миленкоски Борис Мирослав 70.02 ЈУБ
19 Милошевски Владо Александар 72.50 ЈУБ
20 Младеновска Гоце Христина 62.55 ЈУБ
21 Парапански Зоран Ива 74.17 ЈУБ
22 Парапански Зоран Ева 70.74 ЈУБ
23 Паскоска Николче Фросина 65.89 ЈУБ
24 Петреска Илија Ангела 65.18 ЈУБ
25 Пиловска Митре Николина 71.36 ЈУБ
26 Спиркоска Тони Вера 73.89 ЈУБ
27 Трајаноска Зоранчо Викторија 65.58 ЈУБ
28 Христоска Среван Дијана 72.29 ЈУБ
29 Алавантија Кристијан Доријан 74.02 ОХА
30 Ангелески Роберт Леонардо 66.03 ОХА
31 Андреески Дејан Андреј 75.00 ОХА
32 Апостоловска Кире Ања 70.74 ОХА
33 Аризанкоски Игор Андреј 75.00 ОХА
34 Атанасоска Ѓорѓи Тифани 75.00 ОХА
35 Атанасоска Љупче Марија 75.00 ОХА
36 Ацеска Рубин Стефанија 73.35 ОХА
37 Белистојаноски Петар Матеј 64.64 ОХА
38 Богдан Димитар МајаМарија 75.00 ОХА
39 Борјазовска Илија Инес 68.69 ОХА
40 Бошкоски Горан Младен 69.51 ОХА
41 Буицоски Зоран Мариос 68.14 ОХА
42 Велкоска Жан Марија 68.79 ОХА
43 Видески Благоја Матеј 69.31 ОХА
44 Врбоски Игор Христина 67.85 ОХА
45 Гагалески Златко Деспина 75.00 ОХА
46 Гическа Цане Евгенија 66.99 ОХА
47 Гулеска Дарко Георгина 71.95 ОХА
48 Дивјакоска Цветан Јордана 75.00 ОХА
49 Ѓорѓиоски Горан Михаел 75.00 ОХА
50 Ерманоска Виктор Симона 69.30 ОХА
51 Зероска Гоце Марија 65.32 ОХА
52 Иваноски Драган Димитар 62.11 ОХА
53 Илијески Марјан Дамјан 75.00 ОХА
54 Илијоска Стеван Тамара 75.00 ОХА
55 Јандрески Деан Бисера 75.00 ОХА
56 Јованоски Роберт Андреј 63.87 ОХА
57 Јорданоска Данчо Ина 75.00 ОХА
58 Јорданоски Златко Александар 69.47 ОХА
59 Карабунарлис Василиос Атанасиос 60.20 ОХА
60 Кареска Бранко Ема 75.00 ОХА
61 Кимоска Дејан Деспина 67.29 ОХА
62 Китаноски Александар Матеј 74.82 ОХА
63 Колароски Јане Димитар 60.41 ОХА
64 Конеска Горан Стефани 75.00 ОХА
65 Конески Гоце Марио 63.36 ОХА
66 Костоски Гоце Михаил 66.11 ОХА
67 Коцески Сашо Михаил 68.66 ОХА
68 Лешникоски Симе Лука 74.12 ОХА
69 Макалоска Гоце Теа 73.63 ОХА
70 Мариновски Александар Василиј 75.00 ОХА
71 Миланоски Деан Мартин 75.00 ОХА
72 Мирческа Дарко Софија 61.26 ОХА
73 Митрикески Орданчо Димитар 64.76 ОХА
74 Митриќеска Дарко Ивана 71.28 ОХА
75 Мицковска Сашо Милена 73.86 ОХА
76 Младеноски Диме Горазд 71.75 ОХА
77 Најдоски Кире Давид 70.30 ОХА
78 Нанчески Роберт Даниел 68.13 ОХА
79 Наумоска Сашко Викторија 66.63 ОХА
80 Наумоска Рубин Ивона 61.87 ОХА
81 Наумоски Горан Наум 69.59 ОХА
82 Нешкоска Даниел Мелани 75.00 ОХА
83 Нешкоски Жарко Ивица 66.41 ОХА
84 Нешкоски Оливер Ѓорѓи 71.68 ОХА
85 Николовска Дејан Христина 74.64 ОХА
86 Николоска Златко Маја 76.00 ОХА
87 Николоска Николче Галена 75.00 ОХА
88 Николоски Гоце Бојан 73.57 ОХА
89 Николоски Горан Матеј 75.00 ОХА
90 Новеска Бранко Мартина 69.55 ОХА
91 Новески Бранко Мартин 60.29 ОХА
92 Паноски Игор Ивица 63.38 ОХА
93 Пеливаноски Дејан Марио 66.00 ОХА
94 Петрески Орде Марко 75.00 ОХА
95 Пупалески Драганчо Стефан 69.72 ОХА
96 Радеска Сашо Софија 71.84 ОХА
97 Ранчан Тони Марија 75.00 ОХА
98 Ристески Блаже Марко 68.47 ОХА
99 Русески Владимир Мартин 60.28 ОХА
100 Смилкоски Марјан Давор 70.25 ОХА
101 Соколоска Саше Сара 69.54 ОХА
102 Спирковски Зоран Дино 60.57 ОХА
103 Станкоски Влатко Филип 75.00 ОХА
104 Степаноска Александар Ивана 73.81 ОХА
105 Стефаноска Гоце Тамара 73.27 ОХА
106 Стојческа Менде Стефани 69.28 ОХА
107 Тодороска Марјанчо Александра 67.81 ОХА
108 Трајкоска Оливер Сара 75.00 ОХА
109 Трајкоска Миле Сара 74.82 ОХА
110 Трајкоска Рубинчо Теодора 74.13 ОХА
111 Тренкоски Звонко Филип 75.00 ОХА
112 Тренкоски Жарко Иван 73.83 ОХА
113 Тутунџиески Горан Ева 69.76 ОХА
114 Угриноска Игор Јована 74.39 ОХА
115 Филипоски Горан Марио 64.86 ОХА
116 Христовски Александар Андреј 68.57 ОХА
117 Чурлиновска Горан Матеа 64.68 ОХА
118 Ѓорѓиеска Александар Евгенија 62.82 ОХБ
119 Илиовска Деан Евгенија 63.65 ОХБ
120 Маркоска Игор Радица 65.06 ОХБ
121 Османоски Зулбеан Шабан 74.37 ОХБ
122 Станоески Гоце Гордан 75.00 ОХБ
123 Стомнароски Здравко Петар 63.07 ОХБ
124 Аризанкоски Кирил Виктор 75.00 ПМА
125 Аризанкоски Јосе Михаил 75.00 ПМА
126 Атанасоски Спасе Јане 75.00 ПМА
127 Ацеска Живко Емилија 75.00 ПМА
128 Ацески Сашо Константин 70.58 ПМА
129 Барлески Блаже Антонио 76.77 ПМА
130 Вајгалески Борче Марио 73.48 ПМА
131 Василески Миле Никола 67.71 ПМА
132 Вељаноска Игор Марија 75.00 ПМА
133 Гулески Кире Стефан 74.00 ПМА
134 Димовски Блаже Давид 78.00 ПМА
135 Димоска Влатко Теа 75.00 ПМА
136 Звездакоски Кирил Матеј 75.00 ПМА
137 Јованоски Огнен Иван 77.00 ПМА
138 Јованоски Зоран Мартин 75.00 ПМА
139 Калески Мартин Лука 75.00 ПМА
140 Котески Кирил Димитар 75.00 ПМА
141 Кузманоски Кире Борче 75.00 ПМА
142 Матески Рубин Михаил 75.00 ПМА
143 Милошески Илија Ангел 75.00 ПМА
144 Митрески Илчо Бојан 75.00 ПМА
145 Мицкоски Дејан Теодор 78.00 ПМА
146 Пажески Трајче Леонид 65.49 ПМА
147 Парапански Сашо Марко 75.00 ПМА
148 Петрески Звонко Давор 75.00 ПМА
149 Ризоска Зоран Александра 70.20 ПМА
150 Ристески Панче Леонид 76.00 ПМА
151 Салатоски Александар Христијан 70.97 ПМА
152 Смилески Илчо Николај 75.00 ПМА
153 Стојческа Дејан Марија 75.00 ПМА
154 Таневски Александар Филип 75.00 ПМА
155 Темелкоски Зоран Давид 67.83 ПМА
156 Тодороска Жарко Михаела 75.00 ПМА
157 Цветкоска Сашко Ивана 75.00 ПМА
158 Шипинкоска Дејан Стефани 75.00 ПМА
159 Ангелеска Игор Емилија 75.00 ПМБ
160 Анчески Миле Петар 73.42 ПМБ
161 Апостолоски Пеце Дино 78.00 ПМБ
162 Блажеска Славјанче Верица 72.25 ПМБ
163 Богојеска Рубин Сара 75.00 ПМБ
164 Бонески Зоран Никола 75.00 ПМБ
165 Георгиески Јосиф Лука 75.00 ПМБ
166 Граороска Тони Марија 68.81 ПМБ
167 Ѓорѓиоска Димитар Ана 72.96 ПМБ
168 Зероска Костадинчо Марија 75.00 ПМБ
169 Зојчески Емил Андреј 67.36 ПМБ
170 Илиеска Игор Георгина 75.00 ПМБ
171 Илиовски Горан Христијан 67.38 ПМБ
172 Кондоски Жарко Лука 75.00 ПМБ
173 Котеска Круме Теона 68.41 ПМБ
174 Крстески Дејан Валентин 72.39 ПМБ
175 Кузеска Тоше Ева 76.00 ПМБ
176 Најдоска Марјан Теодора 75.00 ПМБ
177 Наумовски Дарко Андреј 64.80 ПМБ
178 Наумоска Деан Михаела 76.00 ПМБ
179 Петреска Трајче Бисера 75.00 ПМБ
180 Петреска Пеце Ина 68.99 ПМБ
181 Пусоска Владо Рената 74.81 ПМБ
182 Радеска Трајче Божица 75.00 ПМБ
183 Соколоска Гоце Дора 64.91 ПМБ
184 Спиркоска Михајло Маја 75.00 ПМБ
185 Станојовска Жарко Весна 75.00 ПМБ
186 Талеска Златко Јована 75.00 ПМБ
187 Тодороска Винко Илина 75.00 ПМБ
188 Тодороска Владимир Бојана 75.00 ПМБ
189 Топалоски Џелал Тарик 68.36 ПМБ
190 Топчиоски Љупчо Марко 78.00 ПМБ
191 Трајкоска Горан Марија 62.03 ПМБ
192 Цветаноска Слободан Софија 77.00 ПМБ
193 Шопески Емил Михаил 73.75 ПМБ

Ученици кои не се примени:

1 Велковски Марјан Христијан 57.20
2 Стојаноска Ристе Ангела 55.59
3 Димоски Звонко Никола 53.73

Учениците кои не се примени треба задолжително да си ги подигнат документите од училиштето.

Во Гимназијата има 95 слободни места за запишување на ученици, во сите подрачја, во третото пријавување, на 29 јуни 2020 година.

bidi gimnazijalec

Настани
25 Мар 2021
Браво за информатичарите
Браво за информатичарите

   Втора и трета награда за нашите гимназијалци на државниот натпревар по информатика

24 Мар 2021
Одлични резултати по англиски јазик
Одлични резултати по англиски јазик

   Гимназијалците постигнаа одлични резултати на регионалниот натпревар по англиски јазик

22 Мар 2021
Посета на Основниот Суд - Прилеп
Посета на Основниот Суд - Прилеп

   Делегација на ученици од Гимназијата „Мирче Ацев“ Прилеп оствари посета на Основниот Суд - Прилеп

22 Мар 2021
Турнир во пинг-понг
Турнир во пинг-понг

   Спортскиот сектор при Училишниот парламент на нашата Гимназија, организира натпревар во пинг-понг

11 Мар 2021
Рецитирање од далечина
Рецитирање од далечина

   Културниот сектор при Училишниот парламент на нашата Гимназија, организира натпревар во рецитирање од далечина

28 Фев 2021
Соработка со Институтот „Конфуциј“
Соработка со Институтот „Конфуциј“

   Нашето училиште оствари соработка со Институтот „Конфуциј“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“

09 Фев 2021
Гимназијата „Мирче Ацев“ вклучена во проект во соработка со Центарот за граѓанска иницијатива од Прилеп
Гимназијата „Мирче Ацев“ вклучена во проект во соработка со Центарот за граѓанска иницијатива од Прилеп

   Продолжува соработката на гимназијата „Мирче Ацев“ и Центарот за граѓанска иницијатива од Прилеп.

06 Фев 2021
Гимназијалци изработија филм за Методија Андонов Ченто
Гимназијалци изработија филм за Методија Андонов Ченто

   Прилепски гимназијалци, како вистински професионалци, направија краток филм за Методија Андонов Ченто

Нешто лично
17 Јан 2021
Тајната на кварцниот камен
Тајната на кварцниот камен

   Приказна за еден вистински камен кој повеќе од 35 години стои крај патот кој води до гимназијата.

18 Јун 2020
Педагог
Педагог

   Краток филм за проф.Вера Сувочалмоска, првиот педагог во средните училишта во Прилеп

09 Мај 2020
Екскурзија низ текст и слики
Екскурзија низ текст и слики

   Проект на гимназијалките Вероника Кукеска и Кристина Каламукоска

23 Апр 2020
Извидници
Извидници

   Ученичката Милена Спиркоска изработи интересен проект „Историјат на извидничкото движење“

Гимфест
гим-фест
gimfest 2018
gimfest 2017
gimfest 2016
гим-фест
gimfest
gim-fest
гимфест
Нешто задолжително

Контакт:

Средно општинско училиште

ГИМНАЗИЈА „МИРЧЕ АЦЕВ“ - Прилеп

Ул.„Прилепски бранители“

бр. 96а

7500 Прилеп

тел/факс: ++38948425841

e-mail контактГимназијата на:


facebook logo tviter logo youtube logo vikipedija logo

 

Контакт форма:Пресметај:Сите права се задржани. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп
Copyright © 2010 - 2021
www.gimprilep.edu.mk. All rights reserved.

QR Код
гимназија